Selecteer een pagina

You’ll Never WALK ALone

De kerken in de Bommelerwaard gaan door! Online.
Tot we er ook weer 
Offline kunnen zijn voor elkaar!

Hulp

We willen hulpbieders en hulpvragers in de regio met elkaar verbinden. Wil je hulp bieden of ontvangen. klik dan hier 

iNSPIRATIE

Online biedt prachtige mogelijkheden om samen op weg te gaan. We willen allerlei inspirerende teksten, vlogs en blogs met elkaar delen.  Kun jij wel wat inspiratie gebruiken klik dan hier

 

Samen

Samen staan we sterk! Samen vechten we tegen het coronavirus.
Binnen en buiten de kerken van de Bommelerwaard worden op deze pagina gedeeld. 

gebed & Viering

We willen intenties en gebeden verzamelen, en één keer per dag (op de website) een kleine audio gebedsviering  presenteren. Hiernaast willen we ook alle vieringen en diensten delen! Zo blijven we samen bidden en vieren

Geroepen Tot hoop

Sinds het weekend van 15 maart worden de gevolgen van het corona virus steeds meer zichtbaar.

Naast alle consequenties die dit heeft op ons dagelijks leven, gebeuren er ook veel goede dingen, gericht op hoop en solidariteit. Overal wordt geklapt voor de zorg; in Italië is er muziek vanaf de  balkons; op (voorlopig) drie woensdagavonden worden de kerkklokken geluid, en om 08:45 draaiden we You’ll Never Walk Alone.

Tekenen van hoop.

Veel van deze initiatieven spelen zich af op landelijk niveau of juist in kleine kring.  Als gezamenlijke kerken van de Bommelerwaard hebben wij contact gezocht met elkaar en kijken we naar wat er op plaatselijk niveau gebeurt en nog kan gebeuren.

We willen dit doen door een (simpele) website te maken waarop we samen, vieren, ontmoeten, delen bemoedigen en een beetje lachen.  We willen dit samen doen met alle kerken in de Bommelerwaard!

En dat kan alleen met jullie hulp! 

Deel INSPIRATIE

Bemoedigende woorden

van De voorgangers

 ‘Deze ongehoorde nacht kondigt vast en zeker de komst aan van een ongehoord nieuw licht, ‘dat de hele wereld zal verlichten. Laat dit er toe bijdragen’ 

Ds. Maria Baan (Coördinator Gebed)

Predikant Protestante gemneente Kerkdriel

Ignatius van Loyola zij ooit ‘handel zodanig, alsof alles van jou afhangt, maar wel met de wetenschap, dat in werkelijkheid alles van God afhangt.’ Ik hoop dat wij allen met dit initiatief, dit uitdragen

Danny Hakvoort(Projectleider en Coördinator hulp)

Pastoraal werkende

‘Geloven wil niet zeggen dat je geen angst kent, Geloven is je toevertrouwen, ook al ben je bang.’

Lia Davids( Coördinator Inspriatie )

Predikant PKN Rossum

”Dat we wegen vinden om te midden van deze storm in ons leven de innerlijke stilte te vinden en zo kunnen putten uit de bron van ons bestaan, de Eeuwige, die ons in zijn hand bewaart.”

Ds. Jos de Heer (Coördinator Inspratie)

predikant PGZ Zaltbommel

“Met een initiatief als dit, wordt verbondenheid zichtbaar en ontstaan nieuwe contacten. Dat in donkere tijden zo ook lichtjes van hoop mogen schijnen”

Coen van loon ( Projectleider en Coördinator hulp)

RK diaken

 “laten we het goede zeggen en het goede doen in Gods Naam”
want daarin delen we  met elkaar (in) Gods zorg en kracht.
Ofm. Roland Putman

Pastoor

SLUIT JE bij ons AAN

Heb je als kerk zelf geen streaming faciliteiten, sluit je dan bij ons aan.

Download deze banner en plaats hem op je kerkwebsite, gelinkt naar coronacontacten.nl

Of neem contact op met Danny Hakvoort Tel 06-30030888 of coronacontactnu@gmail.com

 

HET TEAM ACHTER

Coronacontacten.nl

Roland Putman

Pastoor in de bommelerwaard

Pastoor Roland Putman is de voorganger en leider van de katholieke kerk. De pastoor staat ook wel bekend als de fietsende pater omdat hij vaak niet te missen is, wanneer hij van afspraak naar afspraak scheurt in zijn bruine franciscaner pij. Het fietsen is, zo vertelt hij in het Brabants Dagblad, een bewuste keuze, om ‘meer tijd onderweg’ te zijn. ,,Ontmoetingen gebeuren onderweg’’ .

Toen deze ontmoetingen weg vielen zocht hij een nieuwe weg, die van het internet! 

In samenwerking met Danny bedacht hij Coronacontacten.nl 

Eric van den Berg

online communicatieadviseur

De eerste actie van Otto en Eric, de Coronaviering van 15 maart, maakte veel los. (https://coronaviering.nl). Veel kerken sloten na die zondag en hadden een eigen lifestream. Naast de vieringen was er eigenlijk weinig contact. Daarom vroeg Danny aan Eric, om de website van de Coronaviering te kopiëren voor de Bommelerwaard.                                                 Zo hielp hij met de stem naar buiten. 

Vanuit ISI Media doet Eric dat dagelijks: kerken en organisaties helpen met hun online presentie.

 

isimedia.nl

 

Danny Hakvoort

INITIATIEFNEMER CORONA contact

Niet alleen Pastoor Putman crost op zijn fiets door de Bommelerwaard. Sinds een jaar heeft de pastoor ook een fietsende collega, Danny Hakvoort.

Danny is coördinator familiepastoraat in de Franciscusparochie. Met zijn creativiteit en jonge geest probeert hij op een eigentijdse manier te laten zien dat de kerk, naast de alledaagse kerkpraktijk met prachtige vieringen, ook een thuis kan zijn voor velen. Kerk zijn is volgens Danny een thuis bieden waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.  

 

 

ONDERSTEUNING

Jouw samenwerkingspartner voor het opstellen en uitvoeren van je online marketing- of communicatiestrategie, websites en sociale media

www.isimedia.nl

Zelf een streaming dienst organiseren? Bekijk onze starterskit

Op MijnKerk vind je handvatten om je geloof een plek te geven in je dagelijks leven.