Selecteer een pagina

Pinkstervlog

Onderweg naar Pinksteren
De negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren worden vaak de Pinksternoveen genoemd. Noveen, dat betekent negen dagen om wakend en biddend (net als de apostelen eertijds in Jeruzalem) te wachten op de komst van de Geest. Het lied “Zoals het onkruid groeien blijft”is uit het Pinksteroratorium “Aanwezig”, over de vaak onopgemerkte aanwezigheid van Gods Geest.

Gebedspodcast

De kerken in de Bommelerwaard gaan door! Online.
Tot we er ook weer 
Offline kunnen zijn voor elkaar!

Helden

Onze helden zijn gewone mensen die buitengewoon handelen in onverwachte omstandigheden

 

 

 

Hulp

We willen hulpbieders en hulpvragers in de regio met elkaar verbinden. Wil je hulp bieden of ontvangen klik dan hier

 

 

 

Samen

  Samen staan we sterk! Samen vechten we tegen het coronavirus.
Binnen en buiten de kerken van de Bommelerwaard worden initiatieven genomen om mensen te bemoedigen. Een aantal van die initiatieven vindt u Hier

 

 

 

Gebed

We willen intenties en gebeden verzamelen, en één keer per dag (op de website) een kleine audio gebedsviering  presenteren. Wilt u de gebedspodcasten horen.

Bemoedigende woorden

van De voorgangers

 ‘Deze ongehoorde nacht kondigt vast en zeker de komst aan van een ongehoord nieuw licht, ‘dat de hele wereld zal verlichten. Laat dit er toe bijdragen’ 

Ds. Maria Baan (Coördinator Gebed)

Predikant Protestante gemeente Kerkdriel

Ignatius van Loyola zij ooit ‘handel zodanig, alsof alles van jou afhangt, maar wel met de wetenschap, dat in werkelijkheid alles van God afhangt.’ Ik hoop dat wij allen met dit initiatief, dit uitdragen

Danny Hakvoort(Projectleider en Coördinator hulp)

Pastoraal werkende

‘Geloven wil niet zeggen dat je geen angst kent, Geloven is je toevertrouwen, ook al ben je bang.’

Lia Davidse ( Coördinator Inspiratie )

Predikant PKN Rossum

”Dat we wegen vinden om te midden van deze storm in ons leven de innerlijke stilte te vinden en zo kunnen putten uit de bron van ons bestaan, de Eeuwige, die ons in zijn hand bewaart.”

Ds. Jos de Heer (Coördinator Inspratie)

predikant PGZ Zaltbommel

“Met een initiatief als dit, wordt verbondenheid zichtbaar en ontstaan nieuwe contacten. Dat in donkere tijden zo ook lichtjes van hoop mogen schijnen”

Coen van loon ( Projectleider en Coördinator hulp)

RK diaken

 “laten we het goede zeggen en het goede doen in Gods Naam”
want daarin delen we  met elkaar (in) Gods zorg en kracht.
Ofm. Roland Putman

Pastoor

SLUIT JE bij ons AAN

Heb je als kerk zelf geen streaming faciliteiten, sluit je dan bij ons aan.

Download deze banner en plaats hem op je kerkwebsite, gelinkt naar coronacontacten.nl

Of neem contact op met Danny Hakvoort Tel 06-30030888 of coronacontactnu@gmail.com

 

HET TEAM ACHTER

Coronacontacten.nl

Roland Putman

Pastoor in de bommelerwaard

Pastoor Roland Putman is de voorganger en leider van de katholieke kerk. De pastoor staat ook wel bekend als de fietsende pater omdat hij vaak niet te missen is, wanneer hij van afspraak naar afspraak scheurt in zijn bruine franciscaner pij. Het fietsen is, zo vertelt hij in het Brabants Dagblad, een bewuste keuze, om ‘meer tijd onderweg’ te zijn. ,,Ontmoetingen gebeuren onderweg’’ .

Toen deze ontmoetingen weg vielen zocht hij een nieuwe weg, die van het internet! 

In samenwerking met Danny bedacht hij Coronacontacten.nl 

Eric van den Berg

online communicatieadviseur

De eerste actie van Otto en Eric, de Coronaviering van 15 maart, maakte veel los. (https://coronaviering.nl). Veel kerken sloten na die zondag en hadden een eigen lifestream. Naast de vieringen was er eigenlijk weinig contact. Daarom vroeg Danny aan Eric, om de website van de Coronaviering te kopiëren voor de Bommelerwaard.                                                 Zo hielp hij met de stem naar buiten. 

Vanuit ISI Media doet Eric dat dagelijks: kerken en organisaties helpen met hun online presentie.

 

isimedia.nl

 

Danny Hakvoort

INITIATIEFNEMER CORONA contact

Niet alleen Pastoor Putman crost op zijn fiets door de Bommelerwaard. Sinds een jaar heeft de pastoor ook een fietsende collega, Danny Hakvoort.

Danny is coördinator familiepastoraat in de Franciscusparochie. Met zijn creativiteit en jonge geest probeert hij op een eigentijdse manier te laten zien dat de kerk, naast de alledaagse kerkpraktijk met prachtige vieringen, ook een thuis kan zijn voor velen. Kerk zijn is volgens Danny een thuis bieden waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.  

 

 

ONDERSTEUNING